ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Дата на последна редакция: 08.02.2021 г.

ТЪРГОВЕЦ: Инглиш Хоум СРЛ

ЕИК: J40/6839/2014

Адрес: Румъния, Букурещ, бул. Тимишоара № 26, търговска площ Г20- Площад Румъния, район 6

Телефон: +359 87 627 3905 (На цената на разговор с VIVACOM според тарифния план на абоната)

Работно време: 09:30 - 17:30 от Понеделник - Петък 

МОЛ: Юсуф Айдън 

Инглиш Хоум СРЛ 

ИН по ЗДДС: RO33259975

Адрес: Румъния, Букурещ, бул. Тимишоара № 26, търговска площ Г20- Площад Румъния, район 6

МОЛ: Юсуф Айдън 

Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата http://englishhome.bg/ на своя компютър или мобилно устройство.

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Инглиш Хоум СРЛ предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством Интернет страницата http://englishhome.bg/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "ПЛАТИ (Поръчка със задължение за плащане)", Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

·       http://englishhome.bg/ е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Инглиш Хоум СРЛ.

·         Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от Инглиш Хоум СРЛ.

·         Договорните езици са български и английски.

·         Плащанията се извършват в български лева (ЛВ. / BGN).

·         Крайните цени са с включен данък добавена стойност (ДДС).

·         Договорът между Инглиш Хоум СРЛ, чрез http://englishhome.bg/, с Клиента се счита за сключен след приемане на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка,.

·         Общите условия и характеристиките на предоставяните услуги могат да бъдат променяни по всяко време от ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ.

·         Актуалните Общи условия се публикуват на видно място в Интернет страницата на Инглиш Хоум СРЛ - http://englishhome.bg/ 

II. ЦЕНИ

·         Всички цени са в български лева и с включен ДДС.

·         Цените на артикулите, посочени на сайта, не включват опаковане и транспортиране до адреса на Клиента/офис на куриерската фирма.

·         Цената на доставката се посочва отделно за всеки отделен продукт.

·         Общите правила за цените на доставката се посочват в секция Доставка.

·         Инглиш Хоум СРЛ има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

·         Съобщения за намаление на цените се извършват чрез поставяне на новата цена до старата, като последната е задраскана. 

III.ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА СТРАНИТЕ:

ТЪРГОВЕЦ:

Инглиш Хоум СРЛ чрез http://englishhome.bg/ се задължава:

·         След получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

·         Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 1 работен ден от получаване на заявлението за покупка от Клиента;

·         Да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки, заявената за покупка стока. При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен до не повече от 1 работна седмица.

·         Гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

·         Има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя в случай, че Потребителят заяви, че не е съгласен с Общите условия

·         Има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на http://englishhome.bg/. При всички случаи информацията се запазва в сроковете, съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и българското законодателство. 

КЛИЕНТ/ПОТРЕБИТЕЛ:

·         Има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина http://englishhome.bg/·         Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.

·         Да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки.

·         Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки,  когато доставката не е включена в цената на стоката.

·         Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

·         Има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

·         Носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

 IV. ОТГОВОРНОСТ

·         Инглиш Хоум СРЛ не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес http://englishhome.bg/ или е попълнил заявлението за покупка неправилно.

·         Инглиш Хоум СРЛ не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.

·         Инглиш Хоум СРЛ не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.

·         Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Инглиш Хоум СРЛ допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност. Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични.Инглиш Хоум СРЛ не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.Инглиш Хоум СРЛ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

·         Инглиш Хоум СРЛ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

·         Инглиш Хоум СРЛ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://englishhome.bg/.

·         Инглиш Хоум СРЛ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Инглиш Хоум СРЛ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Инглиш Хоум СРЛ.

·         Снимките с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им. Инглиш Хоум СРЛ не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и компютърните системи които се използват за достъп до сайта.

При липса на складова наличност от заявената стока Инглиш Хоум СРЛ чрез http://englishhome.bg/ в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. 

Инглиш Хоум СРЛ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на един работен ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Инглиш Хоум СРЛ, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка.  

V. ИЗБОР НА ПРОДУКТ И СТЪПКИ НА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОКУПКА

1. Указания към Клиента за избор на продукт:

·         Разгледайте внимателно продуктите, които предлагат на сайта http://englishhome.bg/. Те са разделени в няколко отделни категории (с под-категории към всяка от тях), падащи списъци и ленти с избрани продукти – напр. СПАЛНЯ, БАНЯ, АКСЕСОАРИ, ДНЕВНА, КУХНЯ, ОБЛЕКЛО, БЕБЕ & ДЕТЕ, МЕБЕЛИ & ТАПЕТИ, НАМАЛЕНИЯ и др.

·         За да стигнете до детайлната страница на продукта, трябва да кликнете върху снимката или заглавието му. Така ще видите подробно описание на продукта: код, размери, състав, информация за доставка и може да разгледате снимката на продукта в по-голям размер. На тази страница също можете да оцените и коментирате продукта, да го добавите в списъците с Любими или Желани продукти и да го споделите в социалните мрежи.

·         Когато изберете желания от Вас продукт, можете да го заявите за онлайн покупка, като натиснете бутон/линк „ДOБАВИ В КОШНИЦАТА“. Той е поставен на детайлната страница на продукта. За Ваше улеснение ще видите този бутон/линк също при поставяне на курсура на мишката над снимката на продукта в станицата на категорията.

·         При наличност можете да добавите в количката повече от 1 брой от даден продукт. Това може да стане като напишете желаното количество в поле брой, увеличите или намалите със стрелките до полето или натиснете допълнително бутон/линк „ДOБАВИ В КОШНИЦАТА“.

·         При наличност можете да добавите в количката неограничен брой продукти от един или различни видове.·         Добавянето на продукти в Количката не е равносилно на резервациятата им. Най-сигурния начин да получите желания продукт е да го заплатите.

·         Продуктите добавени в Количката остават там, докато не бъдат заплатени или изтрити. 

2. ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОКУПКА (НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА):

Поръчката се извършва в 4 стъпки.

Стъпка 1 – МОЯТА КОЛИЧКА:

·         Тук ще видите списък с желаните продукти (снимка и наименование), единична цена на всеки отделен продукт, брой, крайна цена и общата стойност на поръчката.

·         Имате възможност да коригирате броя на всеки от продуктите с бутони „+“ и „-“

·         При отказ за поръчка на някой от изброените продукти, можете да го извадите от списъка с бутон “Х” и така той няма да фигурира в окончателната поръчка. 

·         Ако желаете да добавите други продукти в количката, можете да натиснете бутон/линк „Назад“ и да продължите да пазарувате от сайта http://englishhome.bg/ като добавяте допълнителни продукти.·         Ако сте финализирали избора си, можете да продължите към стъпка 2, като натиснете бутон „ПОТВЪРДЕТЕ КОЛИЧКАТА“ 

Стъпка 2 – АДРЕС ЗА ДОСТАВКА:

·         Тук е мястото, в което се попълват Вашите данни, необходими за осъществяване на доставката. Ако имате регистрация в нашия сайт, няма да се наложи да попълвате всеки път Вашите данни. Ако нямате регистрация или не сте влезли в профила си, ще бъдете препратени към страницата за Вход/Регистрация.

·         След това можете отново да се върнете към Моята количка.

·         В Стъпка 2 може да редактирате стари и да добавяте нови адреси за доставка. След въвеждане на нов адрес, трябва да активирате този, на който искате да доставим поръчката, с радио-бутона над адреса.

·         На тази стъпка можете да посочите и адрес за фактура, който е различен от адреса за доставка. Това става, като премахнете отметката до „Платежен адрес“ и въведете адрес за таксуване.Когато попълните информацията на тази страница, натиснете бутон „ПРОДЪЛЖИ“, за да преминете на следващата стъпка. 

Стъпка 3 - ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

·         Това е стъпкaта, в която може да изберете начина на плащане на желаните от Вас стоки – Плащане с карта или Наложен платеж.

·         Ако предпочетете плащане с наложен платеж, Вие ще заплатите цената на стоката и крайната сума за доставка в брой при получаването на пратката на служителя, който Ви я доставя. Начислява се и допълнителна такса за обработване на поръчка с наложен платеж

·         Ако изберете плащане с карта, Вие ще заплатите цената на поръчаните стоки и крайната сума на доставката, без да извършвате плащане в брой. Вие няма да дължите нищо на куриера при получаване на поръчката

·         Случаите, в които доставката е за сметка на Инглиш Хоум СРЛ, са описани в секция „Доставка“.

·         Тук можете да се върнете предишните стъпки. След като сте готови с избора си, преминете към стъпка „ПОТВЪРЖДЕНИЕ“, като кликнете на отметка „Прочетох и приемам Декларацията за съгласие и Информация за обработване на личните данни.“ И натиснете бутон „ЗАВЪРШИ ПАЗАРУВАНЕТО“

Инглиш Хоум СРЛ не носи отговорност за допълнителните такси, които различните банкови системи за разплащане могат да начислят към плащането. За повече информация можете да се обърнете към своята банка или платежен оператор. 

Стъпка 4 - ОДОБРЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА

·         Тук имате възможност отново да прегледате Вашата поръчка и да нанесете корекции, там където Ви е необходимо. След като сте готови, за окончателно сключване на Договора, натиснете бутон „ПЛАТИ (Поръчка със задължение за плащане)”.

·         След като направите успешна заявка ще получите известие за потвърждение на електронната си поща, където трябва да последвате изпратения Ви линк. Статуса на поръчката си може да следите по всяко време в личния си профил.

·         Всички потвърдени поръчки от клиентите се обработват спрямо указаните по-долу срокове.

·         При технически проблеми с Вашата заявка или неполучени копия от Ваша поръчка на електронната Ви поща, моля да се свържете с наш служител на: ИМЕЙЛ [email protected]

След кликване на бутона "ПЛАТИ (Поръчка със задължение за плащане)", потребителите/клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в "Количката". Поръчката направена от клиента има силата на договор между него и електронния магазин. 

VI. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

1.     В брой с  наложен платеж – общата стойност на поръчката и доставката се заплаща при получаване на доставката на служител на куриерската фирма. 

2.     По Банков път с кредитна карта:

·         Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта – номер на картата, дата на валидност, CVV код, име на картодържателя.

·         Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация

·         При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

·         Видове приемани карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

·         Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

·         Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

·         При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

·         За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

VII. ДОСТАВКА

·         В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна за Клиента, същата се счита за възмездна на стойност 9,90 лв. (девер лева и деветдесет стотинки). ДДС е включен в стойността по предходното изречение.

·         Поръчки направени до 12:00 ч. се обработват и изпращат в текущия ден. Поръчки направени след 12:00 ч. се обработват и изпращат на следващия работен ден.

·         Доставката се осъществява с куриерска услуга до адрес посочен от Клиента.

·         Доставката се осъществява в рамките на 5 работни дни.

·         Доставката се осъществява в работни дни, без фиксиран час.

·         Ако клиентът не бъде открит на посочения от него адрес при първото посещение от куриер, куриерската фирма прави до 2 позвънявания на посочения телефонен номер и насрочва повторна доставка.

·         В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Инглиш Хоум СРЛ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

·         Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

·         При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

·         При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде извършена на части.

·         Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Инглиш Хоум СРЛ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента.

·         Инглиш Хоум СРЛ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

·         Веднага след доставката (след заплащане на всички дължими суми към куриера), стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Инглиш Хоум СРЛ.

·         Услугата „Отвори преди да платиш“ не се предлага за клиенти на  Инглиш Хоум СРЛ.

·         При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Инглиш Хоум СРЛ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 

VIII. ДОСТАВКА НА ПОКУПКА НАД 125 ЛВ.

·         При покупки на стойност над 125 лв. (сто двадесет и пет лева), осъществени в рамките на едно заявление за покупка, стойността на доставката се заплаща от Инглиш Хоум СРЛ. Т.е. доставката е безплатна за Клиента.

·         При невъзможност да се потвърди наличността на продукт от такава покупка, следва той да се замени с друг, който допълва поръчката до 125 лв., за да се използва безплатна доставка.

·         При частично анулиране на продукт от такава поръчка, следва той да се замени с друг, който допълва поръчката до 125 лв., за да се използва безплатна доставка. 

IX. АНУЛИРАНЕ, ВРЪЩАНЕ

1. Клиентът има право да анулира, откаже получаването, върне и замени заявените стоки в изброените случаи, като попълни Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора от Приложение 1 на Общите условия.

2. Клиентът има право да анулира заявената за покупка от него стока преди доставка, когато тя все още не е предадена на куриер и е със статус „обработва се“ в личния профил на Клиента. Отказът от заявената покупка се осъществява през потребителския профил на Клиента от линка с детайлите на конкретната поръчка

3. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

·         доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

·         цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

·         при нарушена цялост на транспортната опаковка, което е довело до дефект/повреда на поръчания продукт.

В тези случай веднага трябва да бъде подаден сигнал до Инглиш Хоум СРЛ

4. Клиентът има право да върне / замени доставените, закупени от него стоки при следните условия:

Тел: +359 87 627 3905 (На цената на разговор с VIVACOM според тарифния план на абоната)

·         в срок не по-дълъг от 30 календарни дни - без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да заплаща каквито и да е допълнителни суми, с изключение на разходите за връщане на стоките,

·         При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

·         Заявката за връщане на стоката е подадена писмено (по имейл, през Потребителския профил) или устно (по телефон) в срок не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на получаване на поръчката.

·         Заявката за връщане на стоката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която се възстановява заплатената от клиента сума за стоката.

·         Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Инглиш Хоум СРЛ – фактура и касов бон.

·         В случаи на замяна клиентът съгласува с представител на Инглиш Хоум СРЛ адресът, на който желае да получи обратно заменената стока.5. Клиентът няма право да върне/замени следните видове стоки:

·         стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

·         стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

·         запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

·         стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 

X. ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

1. Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Инглиш Хоум СРЛ възстановява на клиента платената сума в срок до 7 работни дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката, както следва:

·         за анулирани поръчки, ако плащането вече е прието – сумата за платените продукти и сумата за доставка.·         за върнати/заменени продукти по вина на Инглиш Хоум СРЛ – връща се сумата по отказаните продукти и всички транспортни разходи.

·         за върнати/заменени продукти по желание на Клиента – връща се сумата за отказания продукт и първоначалната доставка. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ от договора, преките разходи за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

2. Връщане на суми се прави при изпълнени условия от секция „АНУЛИРАНЕ, ВРЪЩАНЕ“

3. Инглиш Хоум СРЛ си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

4. Инглиш Хоум СРЛ не прибира самостоятелно стоките в случай на отказ от договора от страна на Клиента. 

IX. ДРУГИ

1. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /http://englishhome.bg/ съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

2. Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Инглиш Хоум СРЛ си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. 

Лични данни

·         Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиента е официално информиран със съдържанието й.

·         Инглиш Хоум СРЛ е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни, с идентификационен номер 379037. Инглиш Хоум СРЛ изпълнява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), за да гарантира поверителността и законното обработване на личните данни на своите клиенти.

·         При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Инглиш Хоум СРЛ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за законосъобразни цели. Подробна информация за целите на обработването и правата на субектите на лични данни се предоставя на електронната страница на Инглиш Хоум СРЛ: https://englishhome.bg/static/view/2 или в магазините на търговската верига.

·         Инглиш Хоум СРЛ чрез http://englishhome.bg/ има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, за които е получено изричното съгласие на Клиента в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

·         По време на регистрацията си в http://englishhome.bg/ Клиентът има възможност да се съгласи да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

·         ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия, Информацията за обработване на лични данни и Съгласието, предоставено от Клиента. ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

·         ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ.

·         ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, само в съответствие с приложимото право.

·         ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ.

·         ИНГЛИШ ХОУМ СРЛ има право да инсталира на компютрите на потребителите „Бисквитки/ кукита (cookies)“, след изрично съгласие, което Клиентът предоставя при първоначалното посещение на страницата на търговеца посредством бутон „Съгласен съм с използване на „Бисквитки/ кукита (cookies)“. 

Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. По всяко време потребителят има право да оттегли съгласието си за инсталиране на „Бисквитки/ кукита (cookies)“. 

Разкриване на информацията

Инглиш Хоум СРЛ чрез http://englishhome.bg/  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

• Инглиш Хоум СРЛ чрез http://englishhome.bg/ е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

Разрешаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Инглиш Хоум СРЛ съобразно българското законодателство. 

Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг

Уеб сайтът http://englishhome.bg/ ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга с изричното съгласие на потребителя, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж http://englishhome.bg/; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами. 

Имейлинг политика

По време на регистрация си в http://englishhome.bg/ Клиентът има възможност изрично да се съгласи да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, имате възможност да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин. 

Приложение 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора

До Инглиш Хоум СРЛАдрес: Ruse/ FAN Courier/ Bl. Tutrakan 11. / English Home SRL

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

Поръчано на………………...получено на……………………..

Име на потребителя:

Адрес на потребителя:

Банкови детайли на потребителя: (за връщане на сумата)

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата

 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: BG